We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Lepšie výsledky v rámci oceňovania spoločnosti

Uvažujete o kúpe podniku alebo o predaji Vašej spoločnosti? Pripravujete v súčasnosti reštrukturalizáciu v rámci skupiny alebo ste konfrontovaní s otázkami oceňovania pri príprave účtovnej závierky?

Naši skúsení odborníci efektívne vyriešia Vaše komplexné otázky ohľadom oceňovania. Pripravia Vám riešenia, ktoré sú prispôsobené Vašim individuálnym potrebám. Môžete sa spoľahnúť na odborné know-how našich expertov z oblasti auditu a daňového poradenstva.

Naše služby 

 • Oceňovanie a podpora pri rokovaniach o kúpnej cene ako aj pri financovaní transakcií v rámci M&A
 • Služby oceňovania v súvislosti s reorganizáciou (napr. pri zlúčení)
 • Poradenstvo za účelom splnenia zákonných požiadaviek
 • Fairness opinion ako pomoc pri transakciách v oblasti M&A a iných významných obchodných rozhodnutiach
 • Poradenstvo v otázkach oceňovania v oblasti národných a medzinárodných účtovných predpisov, od alokácie kúpnej ceny až po testovanie zníženia hodnoty
 • Oceňovanie nehmotného majetku
 • Príprava a kontrola oceňovacích modelov v programe Excel
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt