We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Real Estate > Real estate tax compliance

Viac istoty pri dodržiavaní daňových predpisov

Nehnuteľnosť ako dlhodobá investícia prináša množstvo daňových otázok, a to nielen v momente kúpy a predaja, ale tiež počas obdobia samotnej držby. Kľúčom k udržaniu nízkych nákladov a zabezpečeniu efektívnych procesov pri investíciách do nehnuteľností je aj na mieru šité daňové poradenstvo.

V spoločnosti LeitnerLeitner Vás sprevádzame počas celého obdobia Vášho real estate projektu. Poskytujeme komplexné poradenstvo pri výbere, realizácii samotnej štruktúry, ale tiež pri správe nehnuteľností. Náš tím dlhé roky spolupracuje s rôznymi spoločnosťami zaoberajúcimi sa správou nehnuteľností, a tak si udržiava nielen aktuálne know-how, ale má aj množstvo praktických skúseností, ktoré vie využiť práve pri Vašom projekte.

Naše služby

 • Komplexné vedenie finančného účtovníctva
 • Príprava ročných, priebežných a mimoriadnych účtovných závierok
 • Štatutárne a dobrovoľné audity
 • Príprava daňových priznaní
 • Príprava faktúr za prenájom
 • Správa a riadenie termínov
 • Zastupovanie pri komunikácií s daňovým úradom
 • Zastupovanie pri daňových kontrolách
 • Preverenie zrážkových daní
 • Priebežné monitorovanie štruktúry vrátane návrhu prípadnej úpravy
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt