We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Udržateľnosť > Sustainability Reporting

Sustainability Reporting

Vykazovanie udržateľnosti je pre spoločnosti stále dôležitejšie a komplexnejšie. Prispieva k tomu aj Smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) a nariadenie Európskej únie o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií. Pozornosť sa sústreďuje na tieto aspekty:

 • Rozsiahle oznamovacie povinnosti
 • Reporting o udržateľnosti ako povinná súčasť správy o hospodárení
 • Povinnosť uplatňovať európske/lokálne štandardy vykazovania
 • Povinný audit správy o udržateľnosti ako súčasť auditu ročnej účtovnej závierky
 • Okrem toho môže vykazovanie v súlade so štandardmi IFRS Sustainability Disclosure Standards viesť k ďalšej úrovni vykazovania.

Naši odborníci Vám radi pomôžu pri zostavení Správy o udržateľnosti Vášho podnikania.

Naše služby

 • Návrh a integrácia reportu (štruktúry a procesy)
 • Podpora pri tvorbe Vašej správy o udržateľnosti
 • Posúdenie významnosti a prieskum medzi zainteresovanými stranami
 • Nariadenie Európskej únie o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií (kvalifikácia, klasifikácia, bodovanie atď.)
 • Audit správy o udržateľnosti spolu s audítorským názorom (obmedzené/odôvodnené uistenie)
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
Let´s get in touch!
Kontakt