We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Lepší prehľad požiadaviek Kurzarbeit

Skrátenie pracovného času (tzv. Kurzarbeit) sa stalo dôležitým nástrojom na zachovanie pracovných miest počas COVID-19 krízy. Zavedenie skráteného pracovného času predstavuje pre podniky naďalej veľkú výzvu. Odborníci spoločnosti LeitnerLeitner sa denne intenzívne zaoberajú príslušnými praktickými otázkami, a preto majú prehľad o všetkých témach, čo z nich robí ideálnych poradcov pre všeobecné aj podrobné otázky. Vďaka úzkej spolupráci s kooperujúcimi partnermi sme schopní ponúknuť podporu aj v špeciálnych témach v rámci pracovnoprávnych predpisov, ako je napríklad home office alebo priebežné vyplácanie miezd.

Naše služby

 • Poradenské služby v súvislosti so skráteným pracovným časom (tzv. Kurzarbeit)
 • Príprava žiadostí týkajúcich sa pomoci pri skrátení pracovného času
 • Pomoc pri príprave dohôd o skrátenom pracovnom čase so zamestnancami
 • Pomoc pri príprave a predkladaní mesačných vyúčtovaní na získanie pomoci pri skrátenom pracovnom čase
 • Pomoc pri príprave a predkladaní správ o vykonávaní skráteného pracovného času
 • Zúčtovanie skráteného pracovného času v mzdovom účtovníctve
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
Let´s get in touch!
Kontakt