We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Daňové poradenstvo | Tax compliance

Viac predvídavosti do daňového poradenstva a Tax compliance

Daňové zákony sú zložité, dynamické a ovplyvňujú každého – tak podnikateľov ako aj súkromné osoby. Veľa závisí od schopnosti spravovať svoje dane. Je dobré mať skúseného odborníka, s ktorým môžete osobne prediskutovať všetky daňové témy.

Naši odborníci pre Vás neustále sledujú zmeny a majú prehľad o aktuálnej daňovej legislatíve, judikatúre a administratívnej praxi. Stojíme pri Vás ako skúsený a spoľahlivý partner. S nami ste v bezpečí pred nepríjemnými prekvapeniami a môžete sa plne sústrediť na svoje podnikanie.

Naše služby

 • Poradenstvo vo všetkých daňových otázkach podľa vnútroštátneho a medzinárodného daňového práva
 • Optimalizácia firemnej štruktúry a výber optimálnej právnej formy
 • Daňové plánovanie a daňová optimalizácia
 • Príprava mesačných, štvrťročných a ročných daňových priznaní a ostatných daňových oznamovacích povinností
 • Výpočet základu dane na akruálnom ako aj hotovostnom princípe
 • Prognózy a optimálne riešenia v prípade investícií do nehnuteľností
 • Zastúpenie v daňových kontrolách
 • Asistencia pri odvolacom konaní
 • Zavedenie a vyhodnocovanie Tax Compliance Management System
 • Poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie vrátane implementácie v účtovníctve
 • Odpočet na vedu a výskum/daňové úľavy a investičná pomoc
 • Zrážkové dane

Downloads

Benefit Flyer

Download

Doing Business in Slovakia

Download

VAT Folder 2023

Download

VAT Folder 2022

Download
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt