We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > DPH | Clo | Spotrebné dane > Clo | Zahraničný obchod | Spotrebné dane

Viac poradenských služieb v oblasti zahraničného obchodu, cla a spotrebných daní

Najmä v medzinárodnom prostredí sú okrem DPH dôležitými faktormi úspechu aj súvisiace otázky, ako sú clá alebo správne daňové zaobchádzanie s cezhraničnými tokmi tovaru. Odborníci LeitnerLeitner využívajú nielen svoje rozsiahle znalosti pri riešení cezhraničných daňových otázok, ale aj našu starostlivo vybranú a rokmi overenú medzinárodnú sieť expertov. To zaručuje, že Vám vždy dokážeme poskytnúť efektívne a spoľahlivé riešenie čo najrýchlejšie – a to aj v prípade veľmi zložitých problémov.

Ďalšou oblasťou našej práce je stále rastúce poradenstvo v otázke „green taxation“. Radi Vám pomôžeme so všetkými otázkami týkajúcimi sa spotrebných daní alebo emisií CO2.

Naše služby

 • Komplexné posúdenie a štruktúrovanie cezhraničných tokov tovaru z hľadiska spotrebných daní, cla a DPH (napr. optimalizácia colných režimov, dodávateľských reťazcov, využívanie preferenčných režimov)
 • Osobitné otázky súvisiace s importom tovaru, najmä v prepojení s DPH pri dovoze
 • Posudzovanie a stanoviská k colným otázkam ako aj otázkam spotrebných daní
 • Podpora a pomoc pri daňových kontrolách a osobitných kontrolách na DPH
 • Zastupovanie pred daňovými a colnými orgánmi, podpora v súdnych sporoch
 • Príprava a zastupovanie v odvolacích konaniach v oblasti cla a spotrebných daní
 • Príprava žiadostí o oslobodenie od cla/vrátenie cla
 • Poradenstvo v oblasti „green taxation“ (spotrebné dane, emisné poplatky CO2)

Downloads

VAT Folder 2023

Download

VAT Folder 2022

Download
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt