We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Real Estate > Transakcie s nehnuteľnosťami

Transakcie s nehnuteľnosťami komplexne

Kúpa, predaj prípadný prevod nehnuteľnosti je mimoriadne dôležitým rozhodnutím pre súkromných investorov ako aj spoločnosti. Dôkladná analýza nehnuteľnosti a celkovej situácie na trhu uľahčuje výber medzi ponúkanými investičnými príležitosťami.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v transakčnom poradenstve je náš tím pripravený pomôcť v každej situácií. Odborné know-how pretavíme do jasných odporúčaní či už v rámci due diligence, výbere vhodnej formy financovania a štruktúrovania až po prípadné review kúpnych zmlúv. Takto môžete úspešne využiť príležitosť, ktorú Váš projekt ponúka, a zároveň sa vyhnúť daňovým a finančným rizikám. V závislosti od témy spolupracujú naše tímy odborníkov naprieč všetkými oddeleniami ako aj v medzinárodných tímoch.

Naše služby

 • Quick-Check ako úvodná fáza investície do nehnuteľností
 • Finančné alebo daňové Due Dilligence (red flag alebo detailné posúdenie)
 • Vypracovanie na mieru šitých optimalizovaných akvizičných štruktúr a možností financovania
 • Optimalizácia peňažných tokov
 • Daňové plánovanie
 • Zníženie transakčných nákladov
 • Eliminácia prípadných zrážkových daní
 • Poradenstvo v prípade riešenia sporov
 • Optimalizácia so zameraním na dlhodobý úspech
 • Spolupráca s inými poradcami a krajinami zapojenými do transakcie
 • Výpočet kúpnej ceny, príprava kľúčov pre výpočet kúpnej ceny
 • Poradenstvo v prípade stanovenia záruk a daňových klauzúl v zmluvách
 • Pomoc pri rokovaniach a review zmlúv
 • Implementácia a priebežné monitorovanie štruktúry vrátane návrhu prípadnej úpravy
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt