We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Daňové kontroly, spory a daňové konania

Daňové kontroly, spory a daňové konania úspešne s nami

Nejasnosti vznikajú, keď zložité podnikové štruktúry fungujú v prostredí, ktoré sa vyznačuje veľkým počtom neustále sa meniacich daňových predpisov. Tieto nejasnosti, nehovoriac o rôznych výkladoch prijatých vnútroštátnymi orgánmi, môžu viesť k dorubom a v neposlednom rade aj dvojitému zdaneniu. Schopnosť spoločnosti zvládnuť takéto situácie je mimoriadne dôležitým faktorom najmä na medzinárodnej úrovni.

Vyznáme sa v zákonoch a predpisoch, zároveň poznáme proces, preto vieme poskytnúť individuálny prístup šitý na mieru Vášho problému, či už v prípade prevencie alebo v prípade riešenia samotného sporu. Zastúpime Vás pri daňových kontrolách alebo v odvolacích konaniach. V spolupráci s kompetentnými právnikmi skoordinujeme aj zastúpenie v súdnych sporoch, len tak Vám vieme poskytnúť pridanú hodnotu efektívne a v najvyššej kvality.

Naše služby

 • Príprava a zastupovanie počas daňových kontrol
 • Podpora pri vnútroštátnych a cezhraničných auditoch spoločností (spoločné audity)
 • Simulovaná previerka „očami“ daňového úradu
 • Podpora v prípade odvolaní voči rozhodnutiu daňového úradu alebo použitie iných opravných prostriedkov
 • Podpora v prípade súdnych sporov v oblasti daní
 • Príprava a zastupovanie vo veci podania záväzných stanovísk a nezáväzných dopytov
 • Príprava a zastupovanie vo veci jednostranného, dvojstranného príp. viacstranného Odsúhlasenia metódy transferového oceňovania (tzv. APA – Advance Pricing Arrangements)
 • Riešenie cezhraničných daňových konfliktov, najmä v oblasti transferového oceňovania, zdaňovania ziskov stálych prevádzkarní, presun majetku alebo funkcií (v rámci reštrukturalizácie podnikov)
 • Podpora pri procedúrach vzájomných dohôd (tzv. MAP – Mutual Agreement Procedure) a arbitrážnych konaniach
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt