We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Viac odbornosti do lokálneho aj medzinárodného účtovníctva

V súvislosti s finančným výkazníctvom čelia spoločnosti čoraz väčším výzvam. Množstvo a náročnosť existujúcich účtovných pravidiel podľa národných a medzinárodných štandardov spolu s početnými zmenami v aktuálnom prostredí si vyžadujú dôkladnú znalosť problematiky a bohaté skúseností.

Naši odborníci s Vami spolupracujú na vývoji účtovných riešení prispôsobených Vašim konkrétnym požiadavkám. Našim klientom poskytujeme individuálne a cielené poradenstvo v otázkach týkajúcich sa individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj národných a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

Naše služby 

 • Príprava ročných a konsolidovaných účtovných závierok
 • Posúdenie osobitných otázok týkajúcich sa finančného výkazníctva
 • Priebežná optimalizácia procesov finančného výkazníctva (individuálna a konsolidovaná účtovná závierka)
 • Podpora pri otázkach oceňovania v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou (test zníženia hodnoty, alokácia kúpnej ceny)
 • Prevod ročnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky na IFRS
 • Implementácia novelizovaných alebo nových IFRS štandardov
 • Príprava alebo aktualizácia účtovných/skupinových smerníc podľa slovenských predpisov alebo IFRS
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
Let´s get in touch!
Kontakt