We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Zdaňovanie právnických osôb

Zdaňovanie koncernov s perspektívou

Jednou z kľúčových kompetencií LeitnerLeitner je zvládnuť rozmanité výzvy našich klientov. Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo nadnárodným spoločnostiam, medzinárodným koncernom ako aj v súvislosti s ich cezhraničnými aktivitami.

V poradenských tímoch spájame odborné znalosti našich expertov z rôznych oblastí. Takto dokážeme nájsť spoľahlivé a realizovateľné riešenia na zložité daňové problémy – vrátane porovnávania medzinárodného daňového zaťaženia, uplatňovania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, plnenia priebežných povinností pri podávaní daňových priznaní a rozsiahlych cezhraničných reštrukturalizačných procesoch v skupinách spoločností.

Spolu s overenou sieťou medzinárodných odborníkov Vám ponúkame bezpečné a optimálne riešenia daňového zaťaženia.

Naše služby

 • Návrh a implementácia daňovo efektívnych štruktúr po zohľadnení medzinárodných požiadaviek
 • Reštrukturalizácie a reorganizácie spoločností (lokálne aj cezhranične)
 • Strategické daňové previerky a porovnanie medzinárodného daňového zaťaženia
 • Európske a medzinárodné daňové právo
 • Záväzné stanoviská, odsúhlasenia metód ocenenia, vzájomné dohody daňových správ a arbitráže
 • Zastúpenie v daňových kontrolách ako aj asistencia pri odvolacom konaní
 • Zavedenie a vyhodnocovanie Tax Compliance Management System
 • Transferové ceny

Downloads

Benefit Flyer

Download

Doing Business in Slovakia

Download
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt