We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Financial Advisory Services > Transakčné poradenstvo | M&A

Viac poradenstva v oblasti transakčných služieb, fúzií a akvizícií

V prípade, ak plánujete kúpu alebo predaj podniku, oceníte naše služby v oblasti finančných a daňových due diligence. Naši skúsení odborníci na M&A (fúzie a akvizície) Vám zabezpečia spoľahlivé podklady pre rozhodovanie, či už ste kupujúci alebo predávajúci. Naše interdisciplinárne tímy odborníkov Vám pomôžu rýchlo identifikovať prekážky a včas využiť príležitosti.

Naše odborné znalosti v kontexte due diligence na strane kupujúceho poskytujú kupujúcemu istotu, pokiaľ ide o informácie o stave spoločnosti, ale aj otázku primeranosti kúpnej ceny. Systematický proces prípravy dokumentov, ktoré sú potrebné v rámci transakcie predaja (vendor due diligence), Vám pomôže identifikovať všetky aspekty, ktoré je potrebné prediskutovať s potenciálnymi kupujúcimi. To Vám umožní lepšie viesť rokovania o zmluve a položiť základy pre úspešné uzavretie obchodu.

Naše služby 

Financial Due Diligence

 • Finančná analýza
 • Identifikácia neštandardných položiek
 • Analýza zákazníkov a dodávateľov
 • Hodnotenie rozpočtov
 • Analýza pracovného kapitálu
 • Analýza zadĺženia spoločnosti
 • Príprava návrhov na úpravu kúpnej ceny (oceňovanie podniku)
 • Rozvrhnutie kúpnej ceny
 • Preverenie modelu financovania

Tax Due Diligence

 • Daňová analýza
 • Identifikácia prekážok súvisiacich s daňami
 • Príprava rokovaní o kúpnej zmluve
 • Dokumentácia pre transferové oceňovanie

Štruktúrovanie a implementácia pred a po transakcií

 • Zníženie daňových rizík a minimalizácia transakčných nákladov
 • Minimalizácia kapitálových ziskov
 • Rozdelenie aktív
 • Reorganizácie (zlúčenia, rozdelenia, splynutia, nepeňažné vklady)
 • Exit Tax
 • Stanovenie hodnoty spoločnosti
 • Transformácia do personálnych spoločností

SPA – kúpna zmluva

 • Výpočet kúpnej ceny
 • Úprava kúpnej ceny
 • Príprava argumentov pre úpravu kúpnej ceny
 • Návrh záruk a daňových doložiek

Financovanie

 • Štruktúra financovania (vlastný kapitál, pôžičky, hybridné financovanie)
 • Pomoc pri rokovaniach s bankou
 • Reštrukturalizácia pôžičiek
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt