We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Zmena stravného od 1.októbra 2023

Zmena stravného od 1.októbra 2023

Newsletter – 28.09.2023

Vážení klienti a partneri,

dávame Vám do pozornosti, že s účinnosťou od 1. októbra 2023 dochádza k opätovnej zmene súm stravného, ktoré ustanovuje MPSVaR SR novým Opatrením č. 368/2023 Z. z.

Na základe tohto opatrenia  sa mení hodnota stravného v závislosti od dĺžky tuzemskej pracovnej cesty. Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:

  Trvanie pracovnej
cesty (hod.)
Suma stravného
(EUR)
od 1. októbra 2023 5 – 12 hodín 7,80 EUR
12 – 18 hodín 11,60 EUR
nad 18 hodín 17,40 EUR

 

Táto zmena má vplyv aj na výšku stravného zabezpečovaného zamestnancom na pracovisku prostredníctvom stravných lístkov alebo finančného príspevku. Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na stravný lístok.

Minimálna hodnota stravných lístkov tak bude od 1. októbra 2023 5,85 EUR, namiesto pôvodnej hodnoty 5,48 EUR.

Nové platné sumy od Októbra 2023 pre finančný príspevok na stravu sú:

  • najmenej 3,22 EUR (suma 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka, tá je 5,85 EUR)
  • najviac 4,29 EUR (teda suma 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

Okrem toho zamestnávateľ môže poskytovať finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný.

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

autor


Let´s get in touch!
Kontakt