We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Transfer Pricing

Transfer Pricing

Newsletter – 19.04.2023

Vážení klienti a partneri,

Koncom roka 2022 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky nové Usmernenie o určení obsahu dokumentácie k transferovým cenám, ktorá dokumentuje transakcie medzi závislými osobami. Rovnako aj novela zákona o dani z príjmov prináša pár noviniek. Termín na predloženie dokumentácie daňovému úradu je len 15 dní od výzvy bez otvorenia daňovej kontroly. Viac zaujímavých informácií nájdete nižšie v texte.

Zároveň by sme Vás chceli pozvať na náš seminár Good morning CEE tentokrát zameraný na novinky v oblasti transferových cien v našich LeitnerLeitner krajinách, ktorý sa bude konať už 25.4.2023.

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

Sme tu pre Vás,
Anna Fábryová & Miroslava Vojteková

 

Novela zákona o dani z príjmov

Ako sme Vás už informovali v minulom roku,  novela zákona o dani z príjmov priniesla viacero zmien v oblasti transferových cien. Medzi tie významné patrí zavedenie pravidla bezpečného prístavu. Transakcie v hodnote do 10.000,00 eur v prípade úveru alebo pôžičky s istinou do 50.000,00 eur, od nového roka nepodliehajú pravidlám transferového oceňovania.

Druhou z nášho pohľadu významnou zmenou je zadefinovanie postupu v prípa-de, ak ceny použité daňovým subjektom budú mimo nezávislého intervalu (tzv analýzy porovnateľnosti). Správca dane pri daňovej kontrole určí trhovú cenu podľa strednej hodnoty (tzv. mediánu).

V neposlednom rade sa po novom bude akceptovať predloženie dokumentácie k transferovým cenám v cudzom jazyku. Preklad do slovenského jazyka bude povinný na výzvu správcu dane do 15 dní.

 

Nové Usmernenie o určení obsahu dokumentácie

MFSR koncom roka 2022 vydalo Nové Usmernenie o určení obsahu dokumentácie, ktoré okrem úpravy vzhľadom na legislatívne zmeny prinieslo aj pár ďalších zmien. Naďalej platia pravidlá pre určenie úplnej, základnej, skrátenej dokumentácie prípadne len uvedenie vyčíslenia transakcií v daňovom priznaní. Rozhodujúce ostáva ako posledné roky, veľkosť subjektu a významnosť jeho transakcií vzhľadom na účtovný predpis.

Výrazná zmena nastala v prípade prípravy skrátenej dokumentácie, kde sa okruh povinne dokumentovaných transakcií definoval na novo. Mikro či už daňovníci alebo účtovné jednotky alebo fyzické osoby majú po novom povinnosť zostavovať skrátenú dokumentáciu v prípade významných transakcií, ak vykázali daňovú stratu alebo uplatňujú odpočet daňovej straty. Inak všetky subjekty uplatňujúce sadzbu dane 21 % majú povinnosť dokumentovať významné transakcie minimálne v rozsahu skrátenej dokumentácie.

Rozšíril sa obsah dokumentačnej povinnosti stálych prevádzkarni, a to o popis spôsobu priradenia kapitálu a nákladov financovania v prípade, ak stála prevádzkareň uplatňuje v daňových výdavkoch náklady na financovanie.

Na záver by sme Vám chceli odporučiť náš nový flyer Transfer prices in Slovakia, kde nájdete viac dôležitých a zaujímavých odpovedí na najčastejšie kladené otázky.

autor

  • Anna Fábryová
    Daňový poradca | Partner | Shareholder
  • Miroslava Vojteková
    Daňový poradca | Director

Let´s get in touch!
Kontakt