We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > Zmena stravného a ďalšie mzdové legislatívne zmeny

Zmena stravného a ďalšie mzdové legislatívne zmeny

Newsletter – 06.06.2023

Vážení klienti a partneri,

dávame Vám do pozornosti, že s účinnosťou od 1. júna 2023 dochádza k zmene súm stravného, ktoré ustanovuje MPSVaR SR novým Opatrením č. 171/2023 Z. z.

Na základe tohto opatrenia  sa mení hodnota stravného v závislosti od dĺžky tuzemskej pracovnej cesty. Sumy stravného pre časové pásma sa ustanovujú takto:

  Trvanie pracovnej 
cesty (hod.)
Suma stravného 
(EUR)
 od 1. júna 2023   5 – 12 hodín 7,30 EUR
12 – 18 hodín 10,90 EUR
nad 18 hodín 16,40 EUR

 

Táto zmena má vplyv aj na výšku stravného zabezpečovaného zamestnancom na pracovisku prostredníctvom stravných lístkov alebo finančného príspevku.Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na stravný lístok.

Minimálna hodnota stravných lístkov tak bude od 1. júna 2023 5,48 EUR, namiesto pôvodnej hodnoty 5,10 EUR.

Nové platné sumy od júna 2023 pre finančný príspevok na stravu sú:

 • najmenej 3,02 EUR (suma 55 % minimálnej hodnoty stravného lístka, tá je 5,48 EUR)
 • najviac 4,02 EUR (teda suma 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín).

Okrem toho zamestnávateľ môže poskytovať finančný príspevok na stravu zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný.

Zároveň bolo v Zbierke zákonov publikované aj Opatrenie č. 88/2023 Z. z. z dielne MPSVaR SR, ktorým sa zvýšila aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste. Nové, zvýšené sumy, sa použijú od 1. apríla 2023.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pri používaní cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa od 1. apríla zmenilo nasledovne:

 • jednostopové vozidlá a trojkolky 0,067 EUR (do 31.3.2023 sa používa 0,063 EUR)
 • osobné cestné motorové vozidlá 0,239 EUR (do 31.3.2023 sa používa 0,227 EUR).

Novelou Zákonníka práce dochádza k zmene príplatkov ku mzde od 1. júna 2023:

Príplatky Od 1. júna 2023 Do 31. mája 2023
Sobota 2.02 EUR 1.82 EUR
Nedeľa 4.03 EUR 3.63 EUR
Nočná 1.61 EUR 1.41 EUR
Nočná (sťažené pracovné prostredie) 2.02 EUR 1.79 EUR
Pohotovosť 0.81 EUR 0.72 EUR
Kompenzácia za sťažený výkon práce 0.81 EUR 0.72 EUR

 

Od 1. júla 2023 dochádza aj k zmene súm životného minima nasledovne:

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 EUR
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 EUR
 • dieťa: 122,77 EUR

Nakoniec dávame do pozornosti, že od 1. júna prechádza systém elektronickej PN-ky (ePN) do druhej fázy, čo znamená, že v praxi bude platiť už iba táto elektronická forma. Tretia fáza ePN by podľa doterajších informácií mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2024. V novom roku by sa mala povinnosť vystavovať PN elektronickou formou (ePN) týkať všetkých lekárov.

V prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.

autor

 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager

Let´s get in touch!
Kontakt