We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
News > mailingLeitner Slovakia – Energy price compensation

mailingLeitner Slovakia – Energy price compensation

Newsletter – 12.12.2022

Vážení klienti,

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 1.12.2022 očakávanú výzvu na kompenzácie vysokých cien energií pre podnikateľské subjekty v rámci Dočasného krízového rámca EÚ. Žiadosť o kompenzovanie cien elektriny a plynu môžu podať všetky subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť na území SR, bez ohľadu na ich veľkosť, s výnimkou finančných a úverových inštitúcií.

 

Oprávnené obdobie a výška pomoci

Žiadosti je možné podávať za mesiace august a september 2022. Príjemcom pomoci môžu byť aj podniky v ťažkostiach.

Dotácia sa poskytuje na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a elektrinu. Výška pomoci bude závisieť od odobraného množstva energií a ich ceny. Dotácia bude kompenzovať 80 % z rozdielu skutočnej zvýšenej ceny elektriny a sumy 199 EUR/MWh. Pri plyne sa bude jeho skutočná cena porovnávať so sumou 99 EUR/MWh.

Maximálna výška pomoci je 500 000 EUR na jeden podnik. Celkovo je na dotácie alokovaných približne 360 mil. EUR.

Podávanie žiadostí

Žiadosti o dotácie je možné podať výlučne v elektronickej podobe do 22.12.2022 cez portál slovensko.sk.

Pred vyplnením žiadostí Vám odporúčame pripraviť si faktúry za elektrinu a plyn za oprávnené obdobie. Žiadostiam venujte zvýšenú pozornosť aby ste ich stihli podať včas a správne.

V prípade nejasností Vám naši odborníci s podaním žiadosti pomôžu a radi zodpovedia otázky ohľadom účtovania a zdanenia.

autor

  • Anna Fábryová
    Daňový poradca | Partner | Shareholder
  • Peter Szabó
    Audítor | Director

Let´s get in touch!
Kontakt